środa 26 Lis 2014
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nowenna do św. Michała Archanioła - dzień pierwszy Email
poniedziałek, 20 września 2010 08:24

Dzisiejszego dnia rozpoczynamy nowennę do Michała Archanioła.  Od dzisiaj na naszej stronie pojawiać się będą codzienne rozważania i teksty modlitw. Zapraszamy do chwili wspólnej modlitwy i refleksji.

Aniołowie od początku swojego istnienia byli obdarzeni zdolnością poznawania swego Stwórcy i Pana. Niewątpliwie św. Michała Archanioł używał tego daru w całej pełni, dlatego doszedł do pełni zachwytu nad pięknem i doskonałością Boga. Okazało się to niezwykle ważne w chwili próby na jaką Bóg wystawił aniołów.  Łaska zachwytu nad Bogiem sprawiła, że ś1). Michał Archanioł nie zatrzymał swego wzroku wyłącznie na sobie, jak to uczynił Lucyfer, ku swojej zgubie. Uczmy się od Księcia chórów anielskich dobrego wykorzystywania darów Bożych, m.in. daru rozumu i bogactwa uczuć, które pozwolą nam zachwycać się poznawanymi prawdami wiary, którę sa wciąż aktualne i przeznaczone dla nas. Poznawajmy więc je, niech i w nas zaistnieje zrozumienie tajemnic Boga karmiące się modlitwą. Ponieważ tylko wówczas będziemy zdolni bronić w sobie i wokół nas czci i chwały Bożej. Bycie chrześcijaninem polega bowiem głównie na zyciu jako dzieci Boże w samym łonie Trójcy Świętej. Spróbujmy zatem zgłębić tę prawdę  przy pomocy słów bł. Elzbiety od Trójcy Świętej, karmelitanki z Dijon: „Trójca, oto nasz przybytek, nasz u siebie, dom rodzicielski, którego nigdy nie powinniśmy opuszczać”. Oby to doświadczenie stało się naszym udziałem. Wówczas na podobieństwo św. Michała Archanioła nie tylko będziemy stworzeniami zachwyconymi Bogiem, lecz także stworzeniami szczęśliwymi w Bogu.

Módlmy się: Św. Michale Archaniele, Książę chórów anielskich, który nieustannie wpatrujesz się w oblicze swego Stwórcy i Pana, i stajesz w obronie Jego czci i chwały, uproś nam oraz wszystkim za których podczas tej nowenny się modlimy, by Bóg tak jak dla Ciebie, również i dla nas był najcenniejszym skarbem i przedmiotem szczególnej miłości. Amen.

Modlitwa na dziś – Modlitwa przeproszenia

Boże nasz, stojąc przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym, uznajemy, że jesteśmy grzesznikami. Tyle razy wzgardziliśmy twoją łaską i natchnieniami anielskimi, idąc za własną wygodą, przyjemnością i za podszeptami naszego nieprzyjaciela. Przebacz nam boże, Ojcze najmiłosierniejszy! Niech krew Jezusa zmyje nasze przewinienia! Licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów: Przepraszamy Cię Panie!

Za grzechy całego świata i za nasze grzechy osobiste, którymi znieważyliśmy Twój majestat – licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za zabijanie dzieci nienarodzonych, nieposzanowanie starców i kalek, za lekceważenie, jakie okazujemy chorym i cierpiącym - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za znieważenie Ciebie, naszego Stwórcy, za to, że nie szanujemy naszej godności ludzkiej przez grzech pijaństwa i narkomanii - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za nienawiść i brak przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za brak otwarcia się na działanie Ducha Świętego - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za opieszałość i lenistwo w naszym życiu chrześcijańskim - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za to, że rzadko czytamy Pismo Święte i tracimy czas na oglądanie telewizji, wideo i na przyjemności ziemskie - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za to, że zapominamy że ejstes obecny w nas i naszych braciach - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za to, że nie idziemy za natchnieniami i oświeceniami Twoich świętych Aniołów - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za to, że nie dajemy Chrystusowi miejsca w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za to, że nie wykonujemy Twej świętej woli wyrażonej w przykazaniach, nie szanujemy niedzieli i dni świątecznych - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Za naszą pychę, zmysłowość i chciwość, za szukanie dobra jedynie dla nas samych i niedostrzeganie bliźnich - licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów – Przepraszamy Cię Panie!

Módlmy się: Panie Jezu, który umarłeś za nas na krzyżu, aby nas zbawić, działaj w nas przez Ducha Świętego, abyśmy – żałując i wyznając nasze grzechy, zostali oczyszczeni Twoją Najdroższą Krwią. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strącać do piekła. Amen.

 

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Symu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za nami.
Święty Michale Archaniele
Święty Michale Książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco Szatana
Święty Michale postrachu złych duchów
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
Święty Michale radości Aniołów
Święty Michale zaszczycie nieba
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
Święty Michale posłanniku Boga
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
Święty Michale nasza tarczo w pokusach
Święty Michale warownio ludu Bożego
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
Święty Michale dobroczyńco sławiących cię narodów
Święty Michale chorąży zbawienia
Święty Michale Aniele pokoju
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
Święty Michale zwierzchniku w niebie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

A: Módl się za nami święty Michale Archaniele.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


* Na podstawie:

ks. Henryk Skoczylas CSMA – „Przybądź o chwalebny Archaniele”

ks. Marian Polak CSMA – „ Nowenna do świętego Michała Archanioła i Aniołów”

 

 

 

Reklama

Reklama

W ostatnim numerze

alt

„Któż jak Bóg” – nowy numer 6/2014

Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego, listopadowo-grudniowego numeru naszego pisma. W najnowszym wydaniu min.:

TEMAT NUMERU: Czy anioł pomoże w czyśćcu? – tak jak pomógł tercjarce, siostrze Cecylii, s. 59

DUCHOWOŚĆ MICHALICKA: Pieniądze nie dają… zbawienia – jak więc, za radą bł. ks. Markiewicza, korzystać z nich na chwałę Bożą?, s. 46

SPUŚCIZNA BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA: Patriotyzm – szaleńczy czy rozumny? – po przeszło 100 latach temat wciąż aktualny, s. 48

Z ANIOŁAMI PRZEZ ŻYCIE: Św. Michał egzorcystą – o walce z haitańskimi demonami i czarownikami opowiada ks. Jan Drabczak CSMA, misjonarz z Dominikany, s. 4

DLA TYCH, CO JAK TOBIASZ CHCĄ DAĆ SIĘ PROWADZIĆ: przygotuj się duchowo do Adwentu z ks. Zbigniewem Kapłańskim, s. 14

Więcej …

Na każdy dzień

27/11/2014

Myśl na dziś

Słowa dziecka to staremu kwiaty.

Juliusz Słowacki

27/11/2014

Sylwetka dnia

27.11 – św. Wirgiliusz, biskup

Bł. Małgorzata Sabaudzka, zakonnica

Św. Franciszek Antoni Fasani, prezbiter

27/11/2014

Czytanie na dziś

Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Łk 21,20-28

 

Ludzie książki piszą…

Serdecznie zachęcamy do nabycia książki „Rozmowy Niecodzienne”, której jednym ze współautorów jest redaktor dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, Karol Wojteczek. Książka stanowi zapis niezwykłych spotkań autorów z ludźmi mediów, kultury i sztuki, w trakcie których dzielą się oni doświadczeniem spotkania Boga w swoim życiu. Swoje świadectwa poszukiwań i nawrócenia dają w niej m.in. Krzysztof Zanussi, Radosław Pazura czy Krzysztof Krawczyk. Książka do nabycia na stronie www.wydawnictwo-unitas.pl w cenie 24 PLN.

Doktor anielski o aniołach - premiera książki

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznawania się z naszą najnowszą pozycją książkową autorstwa ks. prof. Tomasza Stępnia, pt. „Doktor anielski o aniołach”. Bez dużej przesady stwierdzić można, że książka ta stanowi pierwsze w naszym kraju tak kompleksowe omówienie angelologii św. Tomasza z Akwinu.

Więcej

PIELGRZYMKA WIOSENNA

Redakcja „Któż jak Bóg", Księża Michalici oraz Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „NOMADA" zapraszają do udziału w pielgrzymce do Włoch w dniach: 21 - 25 marca 2015 r.

Trasa pielgrzymki: Warszawa – Rzym – Monte Sant' Angelo – San Giovanni Rotondo – San Marco in Lamis – Lanciano – Manoppello – Rzym – Warszawa

Więcej

Numery kont

Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła, al. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki PKO BP 91 1020 1042 0000 8502 0014 7595

Prenumerata KJB

Towarzystwo Powściągliwość i Praca, al. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki PKO BP 68 1020 1042 0000 8702 0218 9470

Biuletyn KJB

Zapraszamy do zapisywania się do biuletynu anielskiego!

Facebook

Punkty sprzedaży

Zobacz listę księgarni, gdzie można nabyć nasz dwumiesięcznik albo zamów go w naszej księgarni internetowej


Losowe książki

Koronka

10,00 zl
Szkaplerz św. Michała Archanioła

5,00 zl
Rozmowy z Bł. Bronisławem Markiewiczem

15,00 zl
Bieżący numer "Któż jak Bóg"

5,00 zl
Św. Michał Archanioł. Zagadnienia teologiczne

45,00 zl
Obrazki ze św. Michałem Archaniołem - duże

0,50 zl